top of page

Vi mennesker har en tendens til å gruble over fortiden og bekymre oss over fremtiden, noe som kan være grunnlag for mye stress. Heldigvis går det an å trene opp evnen til å være mer nær, her og nå.

Jeg har vært terapeut i 20 år. For å redusere eller bli kvitt smerter koker det meste ned, for de fleste, til at de må trene fleksibilitet, utholdenhet og styrke. Hvorfor skulle ikke dette også gjelde det mentale og det indre liv?
Vi møter alle større eller mindre utfordringer i løpet av livet. Spørsmålet er hvordan vi møter det, og hvordan vi tar det med oss seinere. Hvilke følelser og tanker er det vi gir næring til? Gjennom jevnlig meditasjonstrening er det mulig å trene opp måten vi møter alle livets opplevelser.

Mindfulness betegner, innen psykologi, det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening.

Jeg beskriver det ofte som meditasjonstrening da det er gjennom meditasjonsøvelser man gjerne starter med å trene opp konsentrasjon og oppmerksomhet.

Det finnes ulike måter å praktisere mindfulness på. Det er enkle mentale og fysiske øvelser der oppmerksomheten forankres i kropp, pust eller bevegelse. Denne systematiske treningen gir innsikt i tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Vi trener på å forholde oss til virkeligheten ved å:

  • styrke vår oppmerksomhet og evne til å holde fokus.

  • observere oss selv og omgivelsene våre, og være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning

  • utfordre autopiloten vår og ta mer bevisste valg

I starten trener vi ofte på dette ved hjelp av meditasjon. Å sitte i stillhet gjør det lettere å legge merke til det som faktisk skjer i øyeblikket.

 

Mindfulness har sitt opphav i buddhismen. Man trenger derimot ikke være buddhist for å ha utbytte og glede av mindfulness! Mindfulnessmeditasjon kan praktiseres av alle, uansett tro. 

bottom of page